facebook

Майсторски клас на Вики Алмазиду

 

 

 

 

Final Galaconcert – Master Class of Vicky Almazidou 2020 (Part 1) 

 

 

 

 

 

Вики Алмазиду – вокали, джаз, поп и световна музика (Гърция)

„Изкуството да пеем джаз – свобода, дисциплина, демокрация“

 

Григорис Симадопулос – хармония, джаз пиано и импровизация (Гърция)

„Трите елемента на импровизацията и как да ги използваме“

  „Петте състояния на мозъка, когато импровизираме“

 

 

 

Такси:

Прослушване: 50 лв. (25 EUR)

Активни участници: 300 лв. (150 EUR)

Ученици: 150 лв. (75 EUR)

 

Банкова сметка:

ОББ Клон Света София

ул. "Света София" № 7A

IВАN: ВG44UВВS78271010551907

ВIС: UBBSBGSF

 

 

Прослушване: 11.07.2021 г., 16:00, Нов български университет

Майсторски клас: 12-22.07.2021 г.

Финален галаконцерт: 23.07.2021 г., Нов български университет

Регистрации: http://sma.nbu.bg/

За повече информация:

Тел; +359 2 8110472

Електронна поща: mstoyanov@nbu.bg

http://sma.nbu.bg

Снимки: Зафер Галибов, Личен архив